FAQs

Συχνές Ερωτήσεις – FAQs

Πότε μπορώ να κάνω αίτηση;
Η κατάθεση των αιτήσεων πραγματοποιείται κάθε χρόνο από τον Φεβρουάριο εως τον Ιούνιο & από Σεπτέμβριο έως τον Οκτώβριο.

Πώς μπορώ να κάνω αίτηση;
Είτε στη Γραμματεία του ΠΜΣ, στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, είτε με αποστολή των σχετικών εγγράφων μέσω ταχυδρομείου.

Ποιοί γίνονται δεκτοί το ΠΜΣ;
Όλοι οι κάτοχοι πτυχίου ΑΕΙ ή ΤΕΙ.

Ποιο είναι το κόστος του Προγράμματος;
Τα δίδακτρα ανέρχονται σε €3.600 (με καταβολή σε 6 δόσεις x € 600 ανά δύο μήνες για την πλήρη φοίτηση και σε 12 δόσεις x € 300 σε 2 χρόνια για τη μερική φοίτηση). Σε συνεργασία με την Τράπεζα Πειραιώς είναι εφικτή η καταβολή διδάκτρων με αριθμό ηλεκτρονικής πληρωμής RF από κάθε φοιτητή. Με κωδικό RF η πληρωμή των δόσεων γίνεται και με πιστωτική.

Ποιο είναι το επίπεδο ξένης γλώσσας που πρέπει να γνωρίζω;
Καλή γνώση μίας ευρωπαϊκής γλώσσας.

Ποια είναι η διαδικασία εισαγωγής στο Πρόγραμμα;
Αξιολόγηση φακέλου υποψηφίων και συνέντευξη σε όσους πληρούν τα κριτήρια της προκήρυξης.

 

Κάθε πότε γίνονται μαθήματα;
Παρασκευή απόγευμα και Σάββατο πρωί & Απόγευμα. Υπάρχει δε δυνατότητα 100% εξ αποστάσεως παρακολουθησης μαθημάτων.

Πότε ξεκινάει το ΠΜΣ;
Το Πρόγραμμα ξεκινάει κάθε Οκτώβριο/Μάρτιο.

Ποια είναι η διάρκεια του Προγράμματος;
Σε περίπτωση πλήρους φοίτησης, η ελάχιστη χρονική διάρκεια για την απονομή του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης ορίζεται σε τρία (3) διδακτικά εξάμηνα. Σε περίπτωση μερικής φοίτησης, η ελάχιστη χρονική διάρκεια για την απονομή του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης ορίζεται σε πέντε (5) διδακτικά εξάμηνα. Το διδακτικό εξάμηνο διαρκεί δεκατρείς (13) πλήρεις διδακτικές εβδομάδες.

Πόσα είναι τα συνολικά ECTS;
Τα συνολικά ECTS είναι 90, 30 για κάθε εξάμηνο, κάθε υποχρεωτικό μάθημα ισοδυναμεί με 8 ECTS και κάθε μάθημα επιλογής με 6 ECTS.

Πόσα άτομα γίνονται δεκτά κάθε έτος;
Ο αριθμός των εισακτέων ορίζεται σε τριάντα (30) άτομα κατά ακαδημαϊκό έτος.

Πληρώ τις προϋποθέσεις για υποτροφία λόγω οικονομικών και ακαδημαϊκων κριτηρίων;
Διαβάστε τα σχετικά ΦΕΚ εδώ (Β2988/8.7.21)… εδω (Β3387/10.8.18), εδώ (Τεύχος B’ 2576/25.05.2022), και εδώ (Β4899/16.9.2022).


Ποια η καταληκτική ημερομηνία αιτήσεων για υποτροφία;
Μέχρι 15 Οκτωβρίου τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους.

Δικαιούμαι Επιδότηση Σπουδών;
Είστε ασφαλισμένοι στο ΙΚΑ / ΕΦΚΑ;
Εκμεταλλευτείτε το πρόγραμμα ΛΑΕΚ 0,24% για να καλύψετε χωρίς κόστος μέρος ή ΣΥΝΟΛΟ των διδάκτρων σας!
Με το πρόγραμμα ΛΑΕΚ 0,24% μπορείτε να παρακολουθήσετε ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΑ όποιο πρόγραμμα ή σεμινάριο θέλετε!
Ένας βασικός, αλλά αρκετά άγνωστος στο ευρύ κοινό, τρόπος χρηματοδότησης εκπαιδευτικών προγραμμάτων είναι το Πρόγραμμα Επαγγελματικής Κατάρτισης Εργαζομένων (ΛΑΕΚ 0,24%) του ΟΑΕΔ.
Μέσω του ΛΑΕΚ μπορείτε να εξασφαλίσετε χρηματοδότηση για να παρακολουθήσετε το ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΜΑΣ ΜΑΣΤΕΡ ΣΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛIΤΙΣΜΟΥ.

Τι είναι ο ΛΑΕΚ;
ΛΑΕΚ είναι ο Λογαριασμός για την Απασχόληση και την Επαγγελματική Κατάρτιση, ο οποίος τροφοδοτείται από τις εργοδοτικές εισφορές που καταβάλλουν οι επιχειρήσεις στο ΙΚΑ. Συγκεκριμένα, κάθε μήνα οι επιχειρήσεις καταβάλλουν στο ΛΑΕΚ ποσό ίσο με το 0,24% των εργοδοτικών εισφορών τους. Κάθε χρόνο ο ΟΑΕΔ διοργανώνει το Πρόγραμμα Επαγγελματικής Κατάρτισης Εργαζομένων ΛΑΕΚ 0,24%, μέσω του οποίου δίνει στις επιχειρήσεις τη δυνατότητα να εισπράξουν το ποσό της εργοδοτικής εισφοράς τους για να χρηματοδοτήσουν την εκπαίδευση των υπαλλήλων τους.

Τι είδους προγράμματα εκπαίδευσης υπάγονται στο ΛΑΕΚ;
Κάθε είδους εκπαιδευτικά προγράμματα που πραγματοποιούνται στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό. Τα προγράμματα αυτά δεν πρέπει να γίνονται κατ’ οίκον. Τα προγράμματα με εξ αποστάσεως φοίτηση πρέπει να γίνονται σε ειδική διαδικτυακή πλατφόρμα.

Ποιοι είναι οι δικαιούχοι;
Ιδιωτικές επιχειρήσεις και φορείς του Δημοσίου.

Ποιες προϋποθέσεις πρέπει να πληρούνται για να μπορέσω να ενταχθώ σε πρόγραμμα κατάρτισης ΛΑΕΚ;
Να εργάζεστε σε ιδιωτική επιχείρηση ή σε φορείς του Δημοσίου και να είστε ασφαλισμένος/η στο ΙΚΑ.
Να επιθυμεί η εργοδότρια εταιρεία την ένταξή σας στο πρόγραμμα της επιλογής σας.
Να μην υπάρχει ταυτόχρονη χρηματοδότησή σας, κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσής σας, από άλλο πρόγραμμα του ΟΑΕΔ.

Ποιο είναι το ποσό που δικαιούται να λάβει η επιχείρηση για την εκπαίδευση μου;
Το ποσό της επιχορήγησης είναι ευθέως ανάλογο του συνολικού αριθμού εργαζομένων στην επιχείρηση στην οποία απασχολείστε και υπολογίζεται κατά περίπτωση για κάθε εταιρεία. Μέσω του λογαριασμού ΛΑΕΚ 0,24% μπορείτε να καλύψετε τα δίδακτρα για εκπαίδευση διάρκειας έως και 100 διδακτικών ωρών ανά ημερολογιακό έτος. Έτσι, στην περίπτωση του ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΜΑΣ Προγράμματος μπορεί να καλυφθεί σεβαστό μέρος των διδάκτρων έως και σε ποσοστό 100%.

Ποια είναι τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσω;
Να επισκεφτείτε την πύλη του ΛΑΕΚ 0,24% για να ενημερωθείτε για τη διαδικασία υποβολής, ελέγχου και αποπληρωμής των προγραμμάτων εκπαίδευσης.
Να επικοινωνήσετε με τη Γραμματεία μας για να ενημερωθείτε αναλυτικά και να επιλέξετε το πρόγραμμα PART TIME ή FULL TIME που σας ταιριάζει.
Να συζητήσετε με τον εργοδότη σας την προοπτική χρηματοδότησης των σπουδών σας μέσω ΛΑΕΚ 0,24%.

Περισσότερα εδω.

Ποιος είναι ο Κανονισμός Σπουδών που διέπει το μάστερ νεολαίας… ποιες είναι οι υποχρεώσεις των φοιτητών;
Δείτε σχετικά τον Κανονισμό Σπουδών του ΠΜΣ.
Πού θα βρω το ΦΕΚ επανίδρυσης (2019) του ΠΜΣ και (5/2022);

Υπάρχει δυνατότητα Πρακτικής Άσκησης; Αν ναι, πότε γίνονται δεκτές οι αιτήσεις Πρακτικής Άσκησης; Δίδεται απαλλαγής μαθημάτων λόγω Πρακτικής Άσκησης;
Στο μεταπτυχιακό επίπεδο δεν προβλέπεται κάποια απαλλαγή από μάθημα, αυτό αφορά μόνο το προπτυχιακό επίπεδο. Οι αιτήσεις στο πανεπιστήμιο για την πρακτική γίνονται σε συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα. Οποιαδήποτε πρακτική εγκριθεί θα αφορά το επόμενο ακαδημαϊκό έτος, δηλαδή από το Σεπτέμβριο και μετά.

Θα χρειαστώ υπηρεσιακό Σημείωμα για τις Εξετάσεις. Πού απευθύνομαι;
Συμπληρώστε το έγγραφο αυτό, στείλτε το στον αντίστοιχο διδάσκοντα. Υπογεγραμμένο θα το λάβετε από τον ίδιο τον καθηγητή σας, και όχι από τη Γραμματεία του ΠΜΣ, εντός λίγων ημερών.

Πότε δηλώνω μαθήματα επιλογής;
Η καταληκτική ημερομηνία δηλώσεων ανακοινώνεται από τη Γραμματεία του ΠΜΣ. Ορίζεται στα τέλη Οκτωβρίου κάθε χειμερινού εξαμήνου και στα μέσα Μαρτίου κάθε εαρινού εξαμήνου.

(α) Μπορώ να αιτηθώ παράταση σπουδών; (β) Παράταση για την παράδοση της διπλωματικής;
Φυσικά, η αίτηση απευθύνεται προς τη Γραμματεία (epnep@uom.edu.gr) συμπεριλαμβάνοντας αιτιολόγηση (όλοι οι λόγοι υποστήριξης της παράτασης), τα μέρη της διπλωματικής που ολοκληρώθηκαν, το χρόνο έναρξης/ εγγραφής στο μεταπτυχιακό, τον πιθανό χρόνο περάτωσης, τη σύμφωνη γνώμη του επιβλέποντα (για την περίπτωση παράτασης διπλωματικής εργασίας), την ημερομηνία περάτωσης μαθημάτων και τον τίτλο της διπλωματικής, αντίστοιχα. ΤΟ ΠΙΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΟΜΩΣ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΕΧΕΤΕ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΕΙ ΠΡΩΤΑ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΜΑΣ για να είστε σιγουροι/ες ότι έχει παρέλθει ο χρόνος και όντως χρειάζεται αίτημα παράτασης

Πότε καταθέτω τη διπλωματική μου πρόταση;
Κατά τη διάρκεια του Β’ εξαμήνου σπουδών (ή κατά τη διάρκεια Δ’ εξαμήνου σε περίπτωση μερικής φοίτησης) μπορείτε να ξεκινήσετε τη διαδικασία εκπόνησης της διατριβής σας. Θα πρέπει να ετοιμάσετε ένα προκαταρκτικό περίγραμμα έρευνας με προτεινόμενο τίτλο διπλωματικής, ενδεικτική δομή, ενδεικτική βιβλιογραφία και δύο παραγράφους περιγραφής του θεωρητικού και πρακτικού μέρους της διπλωματικής.
Μπορειτε να συμβουλευτείτε τον οδηγό εκπόνησης διπλωματικών εργασιών και να έρθετε προηγουμένως σε επαφή με επιβλέποντα καθηγητή που θα επιθυμούσε να κάνει την επίβλεψη της διπλωματικής εργασίας σας. Η καταληκτική ημερομηνία παράδοσης της πρότασης ανακοινώνεται από τη Γραμματεία ανά κύκλο σπουδών.

Πώς πιστοποιείται το επίπεδο γνώσης της Αγγλικής Γλώσσας;
Ο Κανονισμός του ΠΜΣ αναφέρει ότι για την εισαγωγή στο ΠΜΣ απαιτείται:
Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας, που θα πιστοποιείται σύμφωνα με τα εκ του άρθρου 28 του π.δ. 50/2001 οριζόμενα, όπως τροποποιήθηκε με το π.δ. 116/2006 (ΦΕΚ 115/Α΄/09-06-2006) και π.δ. 146/2007 (ΦΕΚ 185/Α΄/03-08-2007), και ισχύουν αναλογικώς εφαρμοζόμενα.
Σε περίπτωση που οι υποψήφιοι δεν κατέχουν κανένα από τα σχετικά αποδεικτικά που προβλέπουν οι ανωτέρω διατάξεις, υποχρεούνται να προσέλθουν σε γραπτή εξέταση.
Καλή γνώση = Β2
Χρήσιμοι σύνδεσμοι:
Παράρτημα Γλωσσομάθειας
‘Αρθρο 28 του π.δ. 50/2001
116/2006 (ΦΕΚ 115/Α΄/09-06-2006)
146/2007 (ΦΕΚ 185/ Α΄/03-08-2007)

Ποιες επαγγελματικές διαδρομές μπορεί να ακολουθήσει ο απόφοιτος του ΠΜΣ;
Το ΠΜΣ στις Ευρωπαϊκές Πολιτικές Νεολαίας, Επιχειρηματικότητας, Εκπαίδευσης και Πολιτισμού του Πανεπιστημίου Μακεδονίας προσφέρει εκπαίδευση μεταπτυχιακού επιπέδου σε ζητήματα σχεδιασμού και διαχείρισης ευρωπαϊκών πολιτικών με πεδία αναφοράς τη νεολαία, την επιχειρηματικότητα, την εκπαίδευση και τον πολιτισμό. Πρόκειται για ένα Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με διεπιστημονικό χαρακτήρα, το οποίο αποσκοπεί στην ανάπτυξη επιστημονικού δυναμικού ικανού να μελετά τις συγκεκριμένες ευρωπαϊκές πολιτικές και να διαχειρίζεται τις σχετικές δράσεις σε εθνικό επίπεδο.
Στο συγκεκριμένο ΠΜΣ προσφέρεται η δυνατότητα διαμόρφωσης ενός προγράμματος σπουδών με υψηλό βαθμό εξειδίκευσης με βάση τα ενδιαφέροντα και τις ανάγκες των φοιτητών. Έτσι, οι απόφοιτοι του προγράμματος αναπτύσσουν τον αναγκαίο γνωστικό εξοπλισμό που τους επιτρέπει να προωθήσουν την επαγγελματική τους σταδιοδρομία αφενός σε θέσεις εργασίας στην εκπαίδευση, στις δράσεις για τη νεολαία, στη δημόσια διοίκηση, σε ιδιωτικές επιχειρήσεις και πολιτιστικούς οργανισμούς, και αφετέρου στη δημιουργία και ανάπτυξη επιχειρηματικών εγχειρημάτων.

Ποια η συνάφεια του ΠΜΣ με την εκπαίδευση και τις δράσεις για τη νεολαία;
Μεγάλος αριθμός –ενεργών ή υποψηφίων– εκπαιδευτικών και συμβούλων για τη νεολαία επιλέγει να φοιτήσει στο συγκεκριμένο μεταπτυχιακό πρόγραμμα. Το πρόγραμμα σπουδών τους προσφέρει πολυδιάστατες γνώσεις σε πεδία πολιτικής που βρίσκονται σε στενή αλληλεπίδραση με την εκπαίδευση και τη νεολαία, όπως είναι οι πολιτικές για τη μάθηση, την επιχειρηματικότητα και τον πολιτισμό. Τα μαθήματα του ΠΜΣ είτε αφορούν αντικείμενα που συνδέονται με τις ασκούμενες πολιτικές εκπαίδευσης και νεολαίας, είτε εστιάζουν σε αντικείμενα που συνδέονται με τα προγράμματα σπουδών του σχολείου και με την προετοιμασία των νέων για τη μελλοντική τους κοινωνική και επαγγελματική πορεία. Έτσι, προετοιμάζουν τους αποφοίτους για την αποτελεσματικότερη άσκηση διοικητικού, οργανωτικού και διδακτικού έργου, την εφαρμογή μεταρρυθμίσεων και την οργάνωση σχετικών προγραμμάτων σε εκπαιδευτικές δομές και οργανισμούς νεολαίας. Επιπλέον, αναλύοντας τις συνθήκες της αγοράς εργασίας καθιστούν τους αποφοίτους ικανούς να εργαστούν για την ενδυνάμωση της επιχειρηματικής αντίληψης και της καινοτομίας μεταξύ των μαθητών και των νέων. Για όλους τους παραπάνω λόγους το ΠΜΣ στις Ευρωπαϊκές Πολιτικές Νεολαίας, Επιχειρηματικότητας, Εκπαίδευσης και Πολιτισμού είναι απόλυτα συναφές με την ιδιότητα του επαγγελματία που δραστηριοποιείται στην εκπαίδευση και στις πρωτοβουλίες για τη νεολαία.

Έχω ολοκληρώσει τη συγγραφή της διπλωματικής τι ακολουθεί;
Η διπλωματική εργασία παραδίδεται στην Επιτροπή Εξέτασης* σε ηλεκτρονική μορφή η οποία πραγματοποιεί τον έλεγχο σε λογισμικό ανίχνευσης ομοιοτήτων ακαδημαϊκών εργασιών έτσι ώστε να διασφαλίζεται το πρωτότυπο περιεχόμενο της διπλωματικής. Από τον έλεγχο προκύπτει μια Αναφορά Ομοιότητας (Similarity Report) στην οποία αναλύεται το ποσοστό ταύτισης/ομοιότητας της συγκεκριμένης εργασίας με το περιεχόμενο των πηγών από τη βάση δεδομένων του λογισμικού. Η αξιολόγηση του ποσοστού πραγματοποιείται από την Επιτροπή Εξέτασης και εφόσον δοθεί η σύμφωνη γνώμη της λαμβάνει χώρα η επίσημη υποστήριξή της διπλωματικής από τη/τον φοιτήτρια/φοιτητή ενώπιον της Επιτροπής Εξέτασης. Στη συνέχεια η «Αναφορά Ομοιότητας» (Similarity Report) κατατίθεται μαζί με το κυρίως σώμα της διπλωματικής εργασίας. Η παρουσίαση πραγματοποιείται μετά από συνεννόηση του επιβλέποντα καθηγητή – του 2ου εξεταστή και του φοιτητή/τριας σε ώρα και μέρα που “βολεύει” και τους 3 και πρέπει να προηγηθεί η ανακοίνωση για λόγους δημοσιότητας και διαφάνειας μέσω του ιδρυματικού εμαιλ της γραμματείας του μεταπτυχιακού τουλάχιστον 48 ώρες πριν προς όλα τα μέλη ΔΕΠ του τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών.

*Η Επιτροπή Εξέτασης των διπλωματικών εργασιών αποτελείται από τον επιβλέποντα και ένα μέλος ΔΕΠ συναφούς ή συγγενούς γνωστικού αντικειμένου του Τμήματος το οποίο επιλέγεται από τον επιβλέποντα και εκτελεί χρέη 2ου εξεταστή.

Έχω παρουσιάσει την διπλωματική μου εργασία. Ποιά είναι τα βήματα για την αναρτησή της στο αποθετήριο του Πανεπιστημίου (Ψηφίδα);ω
Δείτε τις σχετικές οδηγίες εδώ.

Έχω ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις παρακολούθησης μαθημάτων, κλπ… πότε ορκίζομαι;
Δείτε τις σχετικές οδηγίες εδώ.

Ο τίτλος του ΠΜΣ στις Ευρωπαϊκές Πολιτικές Νεολαίας, Επιχειρηματικότητας, Εκπαίδευσης και Πολιτισμού αποτελεί πρόσθετο επαγγελματικό προσόν και λαμβάνει μόρια στο πλαίσιο των διαγωνισμών πρόσληψης στο δημόσιο τομέα?
Ο τίτλος του ΠΜΣ στις Ευρωπαϊκές Πολιτικές Νεολαίας, Επιχειρηματικότητας, Εκπαίδευσης και Πολιτισμού αποτελεί πρόσθετο επαγγελματικό προσόν. Όπως και όλα τα προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών, λαμβάνει μόρια στο πλαίσιο των διαγωνισμών πρόσληψης στο δημόσιο τομέα, τα οποία καθορίζονται σύμφωνα με τους όρους που ορίζονται κάθε φορά για τα μεταπτυχιακά προγράμματα. Επίσης, αναγνωρίζεται ως τίτλος επιστημονικής εξειδίκευσης στον ιδιωτικό τομέα. Παράλληλα, ο τίτλος αναγνωρίζεται ως δίπλωμα επιπέδου EQF 7 στο εξωτερικό μέσα από τις εκάστοτε προβλεπόμενες διαδικασίες.

Που μπορώ να απευθυνθώ σχετικά με θέματα Δημόσιας Διοίκησης?
Για ζητήματα Δημόσιας Διοίκησης, ο σύνδεσμος είναι αυτός.