Νέοι Ορίζοντες στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ν.4957/2022)

Βρείτε εδώ την εγκύκλιο σχετικά με:
Νέοι Ορίζοντες στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Ενίσχυση της ποιότητας, της λειτουργικότητας και της σύνδεσης των Α.Ε.Ι. με την κοινωνία και λοιπές διατάξεις για την οργάνωση και λειτουργία προγραμμάτων μεταπτυχιακών σπουδών και λοιπά θέματα.