Παρακολούθηση των μαθημάτων εξ αποστάσεως

Με βάση το νέο νόμο για την τριτοβάθμια εκπαίδευση (Νόμος 4957/2022 – ΦΕΚ 141/Α/21-7-2022), οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν όλα τα μαθήματα του ΠΜΣ ΕΠΝΕΠ εξ αποστάσεως.