Παρακολούθηση των μαθημάτων εξ αποστάσεως

Η διδασκαλία του προγράμματος για το νέο ακαδημαϊκό έτος αναμένεται να πραγματοποιηθεί δια ζώσης, σύμφωνα πάντα με τις ισχύουσες διατάξεις ασφαλείας λόγω των προβλεπόμενων ειδικών μέτρων αντιμετώπισης της πανδημίας. Θα υπάρχει επίσης η δυνατότητα σύγχρονης εξ αποστάσεως τηλεκπαίδευσης εν όλω, σύμφωνα με τις προβλέψεις των Ν4957/2022 (ΦΕΚ 141/Α/21-7-2022) και ΦΕΚ 1079-28.2.2023.