ΠΜΣ επνεπ

 

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών

ΠΜΣ Ευρωπαϊκές Πολιτικές Νεολαίας, Επιχειρηματικότητας, Εκπαίδευσης και Πολιτισμού

Ξεχωριστό περιβάλλον ποιότητας, ελευθερίας, δημοκρατίας, αξιοκρατίας και προσωπικής ανάπτυξης.

Από το 2008

Σκοπός

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο «Ευρωπαϊκές Πολιτικές Νεολαίας, Επιχειρηματικότητας, Εκπαίδευσης και Πολιτισμού» έχει ως κύριο σκοπό την παροχή εκπαίδευσης μεταπτυχιακού επιπέδου, έτσι ώστε οι πτυχιούχοι του να αποκτήσουν ένα ισχυρό επιστημονικό υπόβαθρο σε ζητήματα σχεδιασμού και διαχείρισης πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη νεολαία, την εκπαίδευση και τον πολιτισμό, καθώς και σοβαρές ακαδημαϊκές και επαγγελματικές προοπτικές.

Ειδικότερα, οι σκοποί του ΠΜΣ έχουν ως εξής:

  • Παροχή υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακών σπουδών, γνώσεων σχεδιασμού και διαχείρισης πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη νεολαία, την εκπαίδευση και τον πολιτισμό,
  • Προετοιμασία για μεταπτυχιακές σπουδές διδακτορικού επιπέδου,
  • Συνθετική προσέγγιση θεωρίας, μεθοδολογίας και πολιτικών για την παραγωγή ολοκληρωμένων λύσεων, ερευνητικών προτάσεων, αξιοποίησης εκπαιδευτικού υλικού και προώθηση δράσεων που αφορούν τη νεολαία, την εκπαίδευση και τον πολιτισμό,
  • Κατάρτιση επιστημόνων με τις απαιτούμενες δεξιότητες για επιτυχή σταδιοδρομία στον ιδιωτικό, δημόσιο και ακαδημαϊκό τομέα.

Διάρκεια

Το ΠΜΣ προσφέρει τη δυνατότητα πλήρους, αλλά και μερικής, φοίτησης. Σε περίπτωση πλήρους φοίτησης, η ελάχιστη χρονική διάρκεια για την απονομή του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης ορίζεται σε τρία (3) διδακτικά εξάμηνα. Σε περίπτωση μερικής φοίτησης, η ελάχιστη χρονική διάρκεια για την απονομή του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης ορίζεται σε πέντε (5) διδακτικά εξάμηνα.
Η διδασκαλία του προγράμματος για το νέο ακαδημαϊκό έτος αναμένεται να πραγματοποιηθεί δια ζώσης, σύμφωνα πάντα με τις ισχύουσες διατάξεις ασφαλείας λόγω των προβλεπόμενων ειδικών μέτρων αντιμετώπισης της πανδημίας. Θα υπάρχει επίσης η δυνατότητα σύγχρονης εξ αποστάσεως τηλεκπαίδευσης εν όλω, σύμφωνα με τις προβλέψεις των Ν4957/2022 (ΦΕΚ 141/Α/21-7-2022) και ΦΕΚ 1079-28.2.2023.


Γλώσσα

Το Πρόγραμμα διδάσκεται στην ελληνική γλώσσα.


Αριθμός Φοιτητών

Ο αριθμός των εισακτέων ορίζεται σε τριάντα (30) άτομα κατά έτος.


Δίδακτρα

Τα δίδακτρα ανέρχονται σε €3.600 (με καταβολή σε 6 δόσεις x € 600 ανά δύο μήνες για την πλήρη φοίτηση και σε 12 δόσεις x € 300 σε 2 χρόνια για τη μερική φοίτηση). Σε συνεργασία με την Τράπεζα Πειραιώς είναι εφικτή η καταβολή διδάκτρων με αριθμό ηλεκτρονικής πληρωμής RF από κάθε φοιτητή. Με κωδικό RF η πληρωμή των δόσεων γίνεται και με πιστωτική.
Υπάρχει δυνατότητα ολικής κάλυψης διδάκτρων μέσω Λ.Α.Ε.Κ. ( ο φοιτητής / φοιτήτρια ανατρέχει για πληροφορίες στο www.laek.gr).


ΦΕΚ Επανίδρυσης (2971/2019 τ.Β’)

Δείτε εδώ (7/2019)

και Τροποποίησης  (με το νέο Κανονισμό Σπουδών)

Δείτε εδώ (5/2022)

 και Κανονισμός ΠΜΣ Πανεπιστημίου Μακεδονίας

Δείτε εδώ (23/6/2023)


Οδηγός εκπόνησης διπλωματικών εργασιών

Δείτε εδώ

Διπλωματικές Εργασίες ΠΜΣ (Ιδρυματικό Αποθετήριο Πανεπιστημίου Μακεδονίας)

Αναγνώριση Επαγγελματικών Προσόντων

Από το Δ’ τμήμα Αναγνωρίσεως Επαγγελματικών Προσόντων του Υ.Π.Ε.Θ.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
U: http://epnep.uom.gr

F: https://web.facebook.com/epnep/
L: https://www.linkedin.com/in/epnep-uom/
T: https://twitter.com/epnep_uom
I: https://gr.pinterest.com/epnepuom
B: https://epnepuom.blogspot.com/
P: 2310-891138 // Fax: 2310-891465
E: epnep@uom.edu.gr / bitzenis@yahoo.com
Youtube
Μηνύματα Φοιτητών
WEB Dev: The GICT Lab

Some Cool Facts

Οι αριθμοί μιλούν…

160+

Ικανοποιημένοι απόφοιτοι

14

Έτη από την ίδρυση

167

Ολοκληρωμένες Διπλωματικές