11ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ανάλυσης Δεδομένων με Διεθνή Συμμετοχή, 29.9-2.10.2022

Πρώτη Ανακοίνωση
11ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ανάλυσης Δεδομένων

με Διεθνή Συμμετοχή

Γρεβενά, 29 Σεπτεμβρίου 2 Οκτωβρίου 2022

Είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσουμε ότι το 11
o Πανελλήνιο
Συνέδριο Ανάλυσης Δεδομένων με Διεθνή Συμμετοχή θα πραγματοποιηθεί
από 29 Σεπτεμβρίου έως 2 Οκτωβρίου 2022 στις εγκαταστάσεις του
Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στα Γρεβενά, τόσο με φυσική παρουσία
συνέδρων όσο και με δυνατότητα ανακοίνωσης εργασιών μέσω ψηφιακής
πλατφόρμας.


Οργανωτική Επιτροπή

Πρόεδρος

Σοφία Αναστασιάδου

Μέλη

Γιώργος Αυλογιάρης

Ανδρονίκη Καταραχιά

Γιώργος Κοντέος

Αλέξανδρος Κωδωνάς

Γιάννης Μαλλίδης

Άγγελος Μάρκος

Γιώργος Χριστοφορίδης


Επιστημονική Επιτροπή

Επίτιμος Πρόεδρος

Γιάννης Παπαδημητρίου

Πρόεδρος

Σοφία Αναστασιάδου

Μέλη

Νίκος Κουτσουπιάς

Άγγελος Μάρκος

Γιώργος Μενεξές

Οδυσσέας Μοσχίδης

Γιαννούλα Φλώρου

Θόδωρος Χατζηπαντελής

Θεματικές ενότητες του Συνεδρίου
Σκοπός του Συνεδρίου είναι η ανάδειξη των πρόσφατων εξελίξεων και
εφαρμογών των μεθόδων της Ανάλυσης Δεδομένων σε ποικίλα επιστημονικά
πεδία όπως:

Κοινωνικές και Πολιτικές Επιστήμες

Μάρκετινγκ και Διοίκηση Επιχειρήσεων

Τραπεζική και Χρηματοοικονομική

Βιοστατιστική και Βιοπληροφορική

Βιομετρία

Εξόρυξη γνώσης από δεδομένα

Εκπαίδευση και Διδακτική

Ψυχολογία

Επιστήμες Υγείας

Βιβλιοθηκονομία Γλωσσολογία

Πολυκριτήρια Ανάλυση και Λήψη Αποφάσεων

Θεωρητικές Εξελίξεις στο χώρο της Ανάλυσης Δεδομένων

Οδηγίες συγγραφής περίληψης
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αποστείλουν περίληψη της εργασίας τους
στα Ελληνικά και τα Αγγλικά, μέχρι τις 30 Ιουνίου 2022. Η υποβολή της
περίληψης (
abstract) θα πρέπει να υποβληθεί σε ηλεκτρονική μορφή, στην
Ελληνική και στην Αγγλική γλώσσα, με τον αντίστοιχο τίτλο και τα ονόματα των
συγγραφέων στην Ελληνική και στην Αγγλική γλώσσα. Το κείμενο (
max 300
λέξεις) θα πρέπει να είναι γραμμένο σε επεξεργαστή κειμένου
Microsoft Word,
με γραμματοσειρά
Times Roman μεγέθους 11 pts. Το κείμενο θα πρέπει να
είναι γραμμένο με διάστιχο 1,5, σε σελίδα Α4 (21
cm x 29,8cm) και ο ωφέλιμος
χώρος των σελίδων να είναι 13
cm x 20cm. Ο τίτλος της εργασίας θα πρέπει να
είναι γραμμένος με πεζά γράμματα, με έντονη γραφή, με μέγεθος
γραμματοσειράς 19 και στοίχιση στο κέντρο. Τα ονόματα των συγγραφέων και
το Πανεπιστήμιο ή η Εταιρεία (Οργανισμός, Φορέας) όπου εργάζονται θα
πρέπει να γραφούν μετά τον τίτλο της εργασίας και να είναι με πεζά γράμματα,
μεγέθους 12 και στοίχιση στο κέντρο.

Όσοι/όσες υποβάλουν περίληψη θα ενημερωθούν για την αποδοχή της
παρουσίασης τους μέχρι τις 18/7/2022. Για να περιληφθεί η εργασία στο
πρόγραμμα του συνεδρίου θα πρέπει ένας από τους συγγραφείς να εγγραφεί
στο συνέδριο μέχρι τις 4/9/2022.

Προγραμματίζεται το συνέδριο να διεξαχθεί με
virtual (από απόσταση) μορφή
τις 2829/9 και με φυσική παρουσία το διάστημα 29/92/10. Οι
ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να δηλώσουν ταυτόχρονα με την υποβολή
της πρότασης τους την επιλογή τους (από απόσταση/με φυσική παρουσία)
προκειμένου να προγραμματιστεί η οργάνωση των συνεδριών.

Ευκαιρίες για δημοσίευση μετά το συνέδριο
Επιλεγμένες εργασίες γραμμένες στην Αγγλική Γλώσσα θα δημοσιευθούν σε
τεύχος διεθνούς περιοδικού (θα ανακοινωθεί σύντομα στην ιστοσελίδα του
συνεδρίου).

Επιλεγμένες εργασίες γραμμένες στην Ελληνική γλώσσα θα δημοσιευθούν
μετά από κρίση στο επιστημονικό περιοδικό
Τετράδια Ανάλυσης Δεδομένων
Data
Analysis Bulletin (https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/dab)
που εκδίδει η Ελληνική Εταιρία Ανάλυσης Δεδομένων. Οι οδηγίες συγγραφής
βρίσκονται στην ιστοσελίδα του περιοδικού. Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να
υποβάλλουν το κείμενο της εργασίας τους στα Ελληνικά ή στα Αγγλικά μέχρι
τις 15 Νοεμβρίου 2022.

Όσοι από τους συμμετέχοντες επιθυμούν η εργασία τους να δημοσιευθεί στα
ηλεκτρονικά πρακτικά του Συνεδρίου θα πρέπει να αποστείλουν το κείμενο της
εργασίας τους στα Ελληνικά μέχρι τις 15 Νοεμβρίου 2022 στη διεύθυνση

info
@gsda.gr. Το κείμενο της εργασίας δεν θα πρέπει να ξεπερνά τις 6 σελίδες.
Οι οδηγίες συγγραφής βρίσκονται στην ιστοσελίδα του συνεδρίου.


Εγγραφή στο συνέδριο

Μπορείτε να πραγματοποιήσετε την εγγραφή σας μέσω της
φόρμας εγγραφής.
Κόστος συμμετοχής

Μέλη ΔΕΠ/Ερευνητές: 100 ευρώ (με φυσική παρουσία) ή 80 ευρώ (διαδικτυακά,
μέσω
Zoom)
Φοιτητές (ΠροπτυχιακοίΜεταπτυχιακοίΥ.Δ. και Διδάκτορες χωρίς θέση Μέλους
ΔΕΠ): 30 ευρώ (είτε με φυσική παρουσία είτε διαδικτυακά)

Οι φοιτητές του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας μπορούν να
παρακολουθήσουν το συνέδριο χωρίς κόστος συμμετοχής.


Η καταβολή του δικαιώματος συμμετοχής μπορεί να γίνει είτε στη γραμματεία
στην έναρξη του Συνεδρίου είτε με κατάθεση στον τραπεζικό λογαριασμό με
IBAN GR8201107630000076300194883 (ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ) και δικαιούχο την
Ελληνική Εταιρία Ανάλυσης Δεδομένων*.

Ένα μήνυμα επιβεβαίωσης θα
σταλεί στο email που έχετε δηλώσει στη
φόρμα εγγραφής σας. Η επίσημη
απόδειξη θα σας αποσταλεί μετά το πέρας του συνεδρίου.

*Τα τραπεζικά έξοδα επιβαρύνουν εξ ολοκλήρου τον καταθέτη.

Εκδήλωση ενδιαφέροντος για το βραβείο «Νέου Ερευνητή»