Πανεπιστήμιο Μακεδονίας – Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών

ΠΜΣ ΕΠΝΕΠ

Για το Πρόγραμμα

Γνώση με Διεθνές Κύρος

Σε ένα περιβάλλον όπου ο ανταγωνισμός εντείνεται καθημερινά, το ανθρώπινο δυναμικό πρέπει να διακρίνεται για την αρτιότητα των γνώσεών του έτσι ώστε να μπορεί να ανταποκριθεί στα κελεύσματα των καιρών.

Το Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, με την πολυετή πλέον εμπειρία και τον επαρκή επιστημονικό και ερευνητικό του πυρήνα, καλλιεργεί και προάγει τις απαραίτητες γνώσεις στις διεθνείς και ευρωπαϊκές σπουδές, πράγμα που επιβεβαιώνεται μέσα από το ευρύ φάσμα των σύγχρονων γνωστικών αντικειμένων τα οποία θεραπεύει.

Αποστολή του Τμήματος είναι η κατάρτιση στελεχών για την κάλυψη εξειδικευμένων αναγκών της χώρας τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό. Οι απόφοιτοι του Τμήματος συνδυάζοντας θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις αποκτούν τα απαραίτητα εφόδια που τους εξασφαλίζουν επιστημονική επάρκεια και τους βοηθούν στην επαγγελματική τους σταδιοδρομία.

Για το τρέχον ακαδημαϊκό έτος, που μόλις ξεκινάει, καλωσορίζουμε τους πρωτοετείς φοιτητές και ευχόμαστε στους παλαιότερους καλή συνέχεια.

Σε ένα περιβάλλον όπου ο ανταγωνισμός εντείνεται καθημερινά, το ανθρώπινο δυναμικό πρέπει να διακρίνεται για την αρτιότητα των γνώσεών του ώστε να μπορεί να ανταποκριθεί στα κελεύσματα των καιρών. Παρέχεται δυνατότητα παρακολούθησης όλων των μαθημάτων εξ αποστάσεως.

 Projects

Academic Excellence

Look Deep Into Research

Διδακτικό και ερευνητικό έργο των διδασκόντων.

Just Living Is Not Enough

Επισκεφθείτε το γραφείο Φυσικής Αγωγής του Πανεπιστημίου.

Adopt The Pace Of Learning

Βρείτε εδώ το τις υπηρεσίες Πρακτικής Άσκησης.